MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA: MARZEC 2007 R.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w marcu 2007 roku o 7,8 proc. w porównaniu z marcem 2006 i wyniosła 8611. W porównaniu z lutym 2007 wystąpił spadek o 1,4 proc.

Spółdzielnie oddały do użytku w lutym 2007 roku 521 mieszkań, o 42,7 proc. mniej niż przed rokiem i o 24,2 proc. mniej niż w lutym 2007 roku. Od początku roku oddano 2037 spółdzielczych mieszkań, o 29,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku w lutym 2007 roku 5370 mieszkań, o 22,7 proc. więcej niż rok temu i o 7,4 proc. więcej niż w lutym 2007 roku. Od początku roku oddano 15729 indywidualnych mieszkań, o 14,8 proc. więcej niż przed rokiem.

W okresie styczeń-marzec 2007 roku oddano do użytku w sumie 26738 mieszkań, co oznacza spadek o 5,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku.

Formy budownictwa
2007
III
I–III
liczba mieszkań
III
2006=100
II
2007=100
liczba mieszkań
I -III
2006=100
Ogółem
8611
92,2
98,6
26738
94,5
Spółdzielcze
521
57,3
75,8
2037
70,5
Indywidualne
5370
122,7
107,4
15729
114,8
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
2414
68,3
93,0
7623
84,1
Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
306
59,1
67,5
1349
51,4Źródło: www.stat.gov.pl

Mieszkania oddane do użytkowania: luty 2007 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w lutym 2007 roku o 7,0 proc. w porównaniu ze styczniem 2007 i wyniosła 8737. W porównaniu z lutym 2006 wystąpił wzrost o 0,2 proc.
(2007-3-27)
Mieszkania oddane do użytkowania: styczeń 2007
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w styczniu 2007 roku o 44,2 proc. w porównaniu z grudniem 2006 i wyniosła 9390. W porównaniu ze styczniem 2006 nastąpił spadek o 7,8 proc.
(2007-2-23)
Mieszkania oddane do użytkowania: grudzień 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w grudniu 2006 roku o 37,2 proc. w porównaniu z listopadem 2006 i wyniosła 16834. W porównaniu z grudniem 2005 wystąpił wzrost o 1,8 proc.
(2007-1-22)