Ocieplanie piwnic

Jak wykonać ocieplenie podziemnej części budynku- piwnicy?

Duże znaczenie dla wielkości zużycia energii w budynku ( ok. 10% ) mają straty z powodu braku izolacji cieplnej stropu nad piwnicą lub podłogi na gruncie. Obok problemu izolacji cieplnej występuje także problem prawidłowego wykonania izolacji przeciwwilgociowej podziemnej części budynku.
W związku z tym, odpowiadając na postawione pytanie, należy rozpatrzyć oba zagadnienia łącznie. Piwnice są z reguły nie ogrzewane, ich ściany są wykonane bez izolacji cieplnej ( np. z betonu monolitycznego wylewanego w deskowaniu ). Ściany takie odprowadzają ciepło od wieńca stropu nad piwnicą, ocieplonego zwykle tylko styropianem na wysokość wieńca.
Ocieplić a tym samym ograniczyć straty cieplne podziemnej części budynku możemy:
- ocieplając ściany piwniczne od zewnątrz łącznie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
- ocieplając strop nad piwnicą od spodu
- ocieplając podłogę na gruncie
ATLAS oferuje sposoby i materiały do rozwiązania tego problemu.
Ocieplając ścianę piwniczną od zewnątrz musimy ją odkopać, oczyścić, osuszyć, naprawić jej powierzchnię zaprawą wyrównującą ATLAS, celem umożliwienia położenia izolacji wodoszczelnej. ATLAS WODER S stosujemy we wszystkich typach izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Jest to mieszanina wysokiej jakości cementów i żywic proszkowych o dużych zaletach, dobrej przyczepności do podłoży mineralnych, elastyczności oraz minimalnych skurczach liniowych.
Istotną zaletą zastosowania do hydroizolacji modyfikowanych zapraw mineralnych jest możliwość wykonania dowolnych okładzin – bez kolizji materiałowej ( np. bitum styropian ).
Poprzez nałożenie przygotowanej wcześniej zaprawy dwuwarstwowo, , grubości minimum 1,5mm uzyskujemy szczelną przegrodę zabezpieczającą wnętrze przed penetracją wilgoci i wody. Przy wykonywaniu izolacji należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe połączenie izolacji pionowej z istniejącymi izolacjami poziomymi.
Izolację cieplną ściany ( od strony zewnętrznej) lub sciany fundamentowej wykonuje się z płyt ekstrudowanego polistyrenu EPS 400 mocowanego do ściany zaprawą klejową ATLAS STOPTER STOPER K-20. Nie mocujemy płyt polistyrenowych mechanicznie. Izolacja powinna schodzić do wierzchu ławy fundamentowej. Tak jest najlepiej. Spełnienie warunków cieplnych zapewnia ułożenie warstwy ocieplającej do głębokości poniżej strefy przemarzania ( piwnice wysokie ). Na tak przyklejonej warstwie ocieplającej wykonujemy warstwę zbrojącą z dwóch warstw siatki ATLAS zatopionej w zaprawie klejowej ATLAS STOPER K-20. Następnie wygładza się powierzchnię warstwy zbrojącej pacą metalową w celu otrzymania równej faktury. Całość po wyschnięciu pokrywamy podkładem tynkarskim ATLAS CERPLAST. Obsypując ściany powtórnie ziemią należy wykonać drenaż, warstwę odsączającą z żwiru.
Drugim ważnym elementem jest wykonanie prawidłowej posadzki w piwnicy. Powinna ona zapewniać ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną.
Rozróżniamy trzy modele wykonania w zależności od położenia posadzki względem terenu :
- jeżeli jest wykonana w pomieszczeniu piwnicznym nie ogrzewanym na gruncie zagłębionym więcej niż 1m poniżej poziomu terenu wykonanie izolacji cieplnej poziomej nie jest wymagane.

- jeżeli jest to pomieszczenie piwniczne ogrzewane, a poziom zagłębienia jest więcej niż 1m poniżej poziomu terenu wystarczy ułożyć izolacje cieplną wzdłuż styku podłoża ze ścianą zewnętrzną na szerokości 1m . -jeżeli poziom posadzki w piwnicy jest mniejszy niż 1m od poziomu terenu, należy ocieplić styropianem lub wełną mineralna całą powierzchnię posadzki piwnicy.
Trzecim elementem łączącym całość ocieplenia jest ocieplenie stropu nad piwnicą. Powoduje ono dodatkowe obciążenie konstrukcji, dlatego należy upewnić się czy jego wytrzymałość jest wystarczająca do bezpiecznego przeniesienia tych obciążeń. W tym celu od spodniej strony stropu przykleja się styropian klejem ATLAS STOPER K 20 (wełnę mineralną klejem ATLAS ROKER W- 20). Dybluje się kołkami. Wykonuje się następnie zbrojenie siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie ATLAS STOPER K-20 (ATLAS ROKER W- 20). Potem należy fakturę wygładzić W zależności od funkcji pomieszczenia można pomalować farbą emulsyjną ATLAS ARKOL.
Każdy z tych trzech elementów musi być wykonany solidnie. Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa muszą spełniać swoje prawidłowe funkcje. Należy zwrócić uwagę na detale łączenia izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej. Jeżeli wszystkie te warunki będą spełnione, będziemy mogli mówić, że zostało zabezpieczonych 10% energii i problem wilgoci w budynku.

inż. Andrzej Kasiński
Wschodnioeuropejskie CDB Atlas