LISTA 100 NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH

Ubiegły rok był drugim z kolei rokiem regresu w budownictwie. W 2001 r. wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w systemie zleceniowym obniżyła się o 11,7 proc., a w 2002 r. spadek wyniósł 8,7 proc. Są to najgorsze rezultaty budownictwa od wielu lat. Dlatego z tym większym uznaniem należy odnotować wyniki firm, które dobrze sobie radzą na tak trudnym rynku.

Murator Plus przedstawił siódmy ranking stu największych przedsiębiorstw budowlanych (firm wykonawczych) w kraju. Lista obejmuje firmy, które mają znaczący udział w rynku krajowym oraz odesłały do redakcji ankiety z najważniejszymi informacjami o wynikach za 2002 r. Kryterium kolejności w rankingu jest wartość sprzedaży ogółem. Należy podkreślić, że dwie firmy rywalizujące w ubiegłych latach o pierwsze miejsce na liście, Budimex i Exbud, nie nadesłały swoich wyników i wobec tego nie zostały uwzględnione w klasyfikacji.

Pierwsze miejsce zajął Mitex S.A. z 877,2 milionami przychodów ze sprzedaży. Drugie miejsce zajął Hochtief Polska, a trzecie Strabag, z przychodami odpowiednio 671, 8 mln zł oraz 574,8 mln zl.

Zdecydowana większość firm z listy to własność prywatna. Na podstawie rankingu można stwierdzić, że konkurencja w budownictwie rośnie od lat i nie obserwuje się koncentracji produkcji w największych przedsiębiorstwach.

W sumie firmy budowlane z listy 100 obniżyły przychody z działalności o 6,3 proc. w stosunku do 2001 r., czyli znacznie mniej niż cały sektor ( 8,7 proc. ). Natomiast barierę 100 mln zł przekroczyło tylko 28 przedsiębiorstw.

Nie najlepiej przedstawia się średnia zyskowność firm budowlanych z listy w porównaniu do innych gałęzi przemysłu. Może to świadczyć o dużej konkurencji w sektorze budowlanym. Średnia stopa zyskowności netto firm z listy 100 wyniosła w 2002 r. 0,8 proc., natomiast rok wcześniej - 0,4 proc.

Rok 2002 nie przyniósł również zasadniczych różnic w krajowym sektorze budowlanym. Z analizy danych można tylko wywnioskować, że w trudnej sytuacji, jaka obecnie jest na rynku, lepiej radzą sobie duże przedsiębiorstwa, choć nie bez wyrzeczeń i strat. Do najważniejszych z nich należą ograniczanie zatrudnienia, niekiedy drastyczne, oraz godzenie się na mniejszą zyskowność przedsięwzięć.

Nieco więcej optymizmu wnoszą wyniki przedsiębiorstw budowlanych za I półrocze br. Dane wskazują na poprawę sytuacji w branży. Być może najbliższe miesiące przyniosą zwiększenie inwestycji w gospodarce co przełożyłoby się na wzrost popytu na usługi budowlane. Również wejście Polski do UE może wpłynąć na poprawę kondycji polskich przedsiębiorstw budowlanych.

Po niżej przedstawiamy dziesięć pierwszych firm z listy

Miejsce na liście
Nazwa przedsiębiorstwa
miejscowość
Przychody ze sprzedaży w 2002 r.
(mln zł)
1
Mitex S.A., Kielce
877,2
2
Hochtief Polska sp. z o.o., Warszawa
671,8
3
Strabag sp z o.o., Warszawa
574,8
4
Warbud S.A., Warszawa
540,2
5
Mostostal Siedlce S.A., Siedlce
498,6
6
Maxer S.A., Poznań
355,0
7
Trasko-Invest sp. z o.o., Ostrzeszów
343,0
8
Echo Investment S.A., Kielce
320,4
9
Mostostal Zabrze – Holding S.A., Zabrze
282,6
10
Mostostal Warszawa S.A., Warszawa
275,3Źródło: Rzeczpospolita – NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO – z dn. 27.10.2003 r.