Systemowe rozwiązania robót okładzinowych

Wszyscy wiemy, że do wykonania okładziny ze ściennych lub podłogowych płytek ceramicznych (kamiennych) potrzebna jest zaprawa klejowa, fuga i listwy do wykończenia narożników.

W wielu jednak sytuacjach dobór tych materiałów jest przypadkowy, a jedynym kryterium pozostaje cena. Zwróćmy uwagę, że koszt płytek okładzinowych wynosi od kilkunastu do nawet kilkuset złotych za metr kwadratowy i zawsze jest co najmniej kilkukrotnie wyższy od materiałów, które mocują je do podłoża.
A poza odpowiednim doborem płytek, to właśnie materiały użyte do ich ułożenia decydują o powodzeniu całego przedsięwzięcia – trwałości i estetyce ściany czy posadzki.
Najwięksi producenci chemii budowlanej oferują systemowe rozwiązania robót okładzinowych.

Co to jest system?
System glazurniczy stanowi zestaw materiałów oferowanych przez jednego producenta, wzajemnie współpracujących, dobranych do rodzaju okładziny, rodzaju podłoża i warunków w jakich okładzina będzie eksploatowana.
W skład takiego systemu wchodzą zaprawy bądź szpachle wyrównujące podłoże, preparaty gruntujące, zaprawy klejowe, zaprawy do spoinowania, listwy wykończeniowe na narożniki i obrzeża, a także preparaty czyszczące i impregnujące powierzchnię wykonanej okładziny.
W pomieszczeniach mokrych, takich jak łazienki, łaźnie, pralnie, kuchnie zbiorowego żywienia, czy też natryski przy basenach , system jest rozszerzony o materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych.
Szalenie istotną cechą rozwiązań systemowych jest wzajemna współzależność stosowanych kolejno materiałów.
Handel oferuje obecnie szeroką gamę materiałów do układania płytek. Wiele z tych materiałów jawi się klientowi jako uniwersalne o wszechstronnych zastosowaniach. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że zupełnie inne wymagania stawiają przed zaprawami klejącymi płytki ścienne (glazura), inne płytki podłogowe o małych rozmiarach, inne o wymiarach dużych a jeszcze inne płytki gresowe lub marmurowe. Również rodzaj podłoża – mineralne mocne, pylące czy też drewnopochodne – zmusza do odpowiedniego wyboru preparatów gruntujących. Innej zaprawy użyjemy wewnątrz budynku, innej na zewnątrz, a jeszcze innej np. w basenie.
Zależność tą postaram się przybliżyć na przykładzie najbardziej znanych materiałów wchodzących w skład systemu Atlas Komplet.

Najbardziej rozpowszechnione mineralne zaprawy klejowe umożliwiają wykonywanie okładzin na podłożach mineralnych.
Mocne podłoża typu tynk, czy też jastrych cementowy należy zagruntować emulsją gruntującą Atlas Uni Grunt. Emulsja ta tworzy na powierzchni materiału warstwę zmniejszającą jego nasiąkliwość i zwiększającą przyczepność zapraw klejowych.
Podłoża cementowe o słabej strukturze (pylące tynki cementowo-wapienne, słabe jastrychy) poza zmniejszeniem nasiąkliwości wymagają również wzmocnienia ich powierzchni. Efekt taki uzyskamy poprzez gruntowanie preparatem Uni Grunt Plus. Preparat ten wnikając w głąb materiału nawet na 2 cm wydatnie je wzmacnia i tworzy słabo nasiąkliwym.
Ponieważ zdecydowana większość zapraw klejowych to zaprawy cienkowarstwowe (grubość kleju pod płytką nie powinna być większa od 5 mm), bardzo często zachodzi konieczność skorygowania większych nierówności. W przypadku ścian zadanie to spełnia Zaprawa wyrównująca Atlas. Jej cechą szczególną jest szybki czas wiązania umożliwiający przyklejanie płytek już następnego dnia po naniesieniu jej na ścianę.
Nierówności posadzki mineralnej najlepiej jest natomiast skorygować masami szpachlowymi o właściwościach samopoziomujących. I tu z pomocą przychodzi Terplan N lub Terplan R. Poza wyrównaniem lokalnych nierówności pozwolą one uzyskać idealnie poziomą powierzchnię podłogi.
Atlas Inter – zaprawa klejowa do płytek ceramicznych układanych wewnątrz budynków – doskonale sprawdzi się tam, gdzie mamy do czynienia ze standartowymi płytkami i podłożami mineralnymi.
Zaprawa klejowa Atlas – będzie idealnym wyborem w najczęściej spotykanych przypadkach przyklejania płytek ceramicznych i terakoty na nieodkształcalnych podłożach mineralnych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Atlas Plus – jest zaprawą o wysokiej przyczepności i elastyczności i powinna być stosowana na wszystkich tzw. trudnych podłożach – w tym w systemach ogrzewania podłogowego i w warunkach zewnętrznych. Wysoka elastyczność tej zaprawy jest niezbędna do przeniesienia naprężeń występujących w podłożu na skutek jego rozszerzalności wywołanej różnicą temperatur.
Atlas Cal N – jest idealnym wyborem dla płytek podłogowych wielkoformatowych oraz innych układanych na zewnątrz budynków. Jej upłynniona konsystencja gwarantuje niezwykle dokładne “rozpłynięcie się” zaprawy pod płytką gwarantując całkowite wypełnienie przestrzeni podpłytkowej. Dzięki temu nie ma niebezpieczeństwa wniknięcia wody pod płytę, a co za tym idzie odspojenia jej podczas mrozów.
Atlas Bis– gotowa masa klejąca – umożliwia szybkie i trwałe połączenie płytek glazury z płytą wiórową, sklejką i innymi materiałami drewnopochodnymi. Należy jednak pamiętać, ze podłoże takie musi być sztywne.
Atlas Karo – gwarantuje czyste (bez przebarwień) mocowanie okładziny z kamieni naturalnych i sztucznych w tym marmurów. Doskonale sprawdza się we wszystkich sytuacjach wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym w systemach ogrzewania podłogowego.
Atlas Woder E – półpłynna masa tworząca po naniesieniu na podłoże bezszczelinową, elastyczną , szczelną powłokę , stanowi doskonałą izolację przeciwwodną wykonywaną bezpośrednio pod okładziną ceramiczną. Uzupełniającymi elementami systemowego uszczelnienia są taśma uszczelniająca wykonana z termoplastycznego elastomeru na tkaninie szklanej oraz “sprefabrykowane” narożniki i kołnierze uszczelniające wszelkie przechodzące przez ścianę przewody i rury. Bezpośrednio na powłoce wodoszczelnej można przyklejać płytki na każdym z klejów Atlasa.
Zaprawy do wypełniania spoin (fugi) powinny być dobrane w zależności od szerokości spoiny.
Fugi wąskie Atlas służą do spoinowania szczelin o szerokości od 2 do 6 mm. Ich bogata gama kolorystyczna ( 40 kolorów) pozwala dobrać odpowiednia fugę do każdej płytki.
Fugi szerokie przeznaczone są z kolei do spoin o szerokości od 4 do 16 mm.
Flizówki – czyli listwy wykończeniowe – pozwalają na trwałe i estetyczne wykończenie naroży wklęsłych i wypukłych dla każdej grubości płytek Kolorystycznie flizówki odpowiadają większości kolorów fug Atlas.
Emulsja elastyczna Atlas– zastosowana jako dodatek do zaprawy do spoinowania wydatnie zwiększy jej elastyczność umożliwiając spoinowanie płytek w trudnych warunkach zewnętrznych i w systemach ogrzewania podłogowego.
Atlas Szop – umożliwia usunięcie pozostawionych przez nieuwagę, zaschniętych zapraw cementowych.
Atlas Delfin – jest preparatem impregnującym powierzchnię fug oraz nieszkliwionych płytek, zabezpieczając je przed penetracją wilgoci i brudu.
Jak widać z tego skrótowego przeglądu , do każdej sytuacji można dostosować materiał odpowiedni pod względem właściwości technicznych, ale także i ceny.
W czasach coraz powszechniejszego stosowania w wyrobach budowlanych specjalistycznych dodatków chemicznych, tylko stosowanie systemowych materiałów jednego producenta jest gwarancją, że poszczególne materiały “nie pokłócą się ze sobą” i zapewnią wieloletnią , bezpieczną eksploatację okładziny.

mgr inż. Waldemar Orłowski
Grupa Atlas