PRAWDOPODOBNY WZROST CEN MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Od początku 2004 r., w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, czekają nas podwyżki VAT-u na materiały budowlane z 7 do 22 proc. W wyniku tego najprawdopodobniej wzrosną ceny materiałów budowlanych i co za tym idzie zwiększą się koszty remontów oraz budowy nowych domów.

Czy, w związku z tym, czeka nas automatyczna podwyżka wszystkich materiałów budowlanych równo o 15 proc. Wszystko będzie zależało od możliwości poszczególnych producentów. Zapewne część z nich będzie chciała zmniejszyć ciężar podwyżki i zrobi to kosztem swojej marży. Już dziś większość producentów aby utrzymać się na coraz trudniejszym rynku materiałów budowlanych do minimum zmniejsza marze, chcąc dzięki temu zaoferować wyrób po konkurencyjnych cenach. W związku z tym dalsze obniżanie rentowności produkcji może nie być możliwe i w efekcie materiały będą “musiały” zdrożeć.

Z drugiej strony zasobność społeczeństwa jest ograniczona i klienci nie zapłacą więcej pieniędzy, ponieważ tych pieniędzy po prostu nie mają. Może to w efekcie spowodować spadek sprzedaży i dalszy wzrost kryzysu w branży budowlanej. Tak więc podwyżka VAT-u może by dużym zagrożeniem dla rozwoju budownictwa w najbliższych latach. Szczególnie trudny pod tym względem może się okazać przyszły rok.

Czy są jakieś możliwości, aby ten “czarny” scenariusz się nie wypełnił?
Producenci materiałów budowlanych liczą na pomoc rządu. Miałaby ona polegać na wprowadzeniu ulg pozwalających dokonać zwrotu zapłaconego VAT-u. Los branży budowlanej będzie więc w dużej mierze zależał od tego, na ile skuteczne będzie wprowadzenie - zapowiadanego przez ministra Marka Bryxa - programu zwrotu podatku VAT.Źródło: Puls Biznesu z dn. 11.03.2003 r.

Będzie zwrot VAT w budownictwie
Sejm rozpoczął prace nad ustawą o zwrocie dla indywidualnych inwestorów podatku VAT, który od 1 maja wynosi 22 proc.
(2004-7-5)
Podsumowanie zmian w podatku VAT dla budownictwa
W ubiegłym tygodniu parlament ostatecznie uchwalił kontrowersyjną nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. VAT na materiały budowlane i działki wyniesie 22 proc. Sprzedaż nowych mieszkań i domów wraz z gruntem, w tym spółdzielczych przydziałów, będzie objęta stawką 7 proc. Natomiast przekształcenie spółdzielczego prawa lokatorskiego we własnościowe będzie objęte stawka zerową.
(2004-3-17)