Jak najbardziej jest to możliwe. Problemem jest tylko mocowanie warstwy termoizolacji, nie można bowiem użyć kleju – nie będzie on miał odpowiedniej przyczepności do blachy. Można go użyć, ale tylko jako warstwy montażowej i wyrównującej podłoże. Głównym łącznikiem muszą być w takim wypadku kołki.
Jednak w przypadku garażu i cienkich ścian powinien Pan zastosować, tzw. suchą metodę ocieplania, czyli mocowanie termoizolacji bez pomocy zaprawy klejącej. Zaletą tego typu ocieplenia jest możliwość wykonania go samodzielnie, bez konieczności stosowania gotowych rozwiązań systemowych. Najogólniej mówiąc metoda ta polega na przymocowaniu termoizolacji do przegrody za pośrednictwem rusztu. W pierwszym kroku musi Pan zamontować ruszt, najlepiej podwójny, tworzący kratę. Może go Pan wykonać z listew drewnianych o grubości połowy przewidzianej termoizolacji. Listwy do blachy mocuje Pan śrubami. Warstwę termoizolacyjną mogą stanowić płyty z wełny mineralnej lub styropianu o grubości listew rusztu! Należy je tak rozmieścić w dwóch warstwach pomiędzy listwami, aby nieocieplone miejsca sprowadzić jedynie do punktów krzyżowania się listew. Na warstwie termoizolacji musi Pan zamocować folię wiatroizolacyjną, chroniąca płyty przed zawilgoceniem z zewnątrz.
Jako wykończenie może Pan zastosować siding lub deski elewacyjne.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011


 Zadaj pytanie