ZWROT ODSETEK OD KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Zwrot 50 proc. odsetek od kredytów hipotecznych, zaciąganych przez rodziny na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, zakłada przyjęta przez Senat ustawa o wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Dofinansowanie ma być udzielane przez 8 lat od pierwszej spłaty odsetek. Dopłaty będą przeznaczane na pokrycie kosztów zakupu mieszkania, budowy bądź zakupu domu jednorodzinnego lub pokrycie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej.

Ustawa przewiduje finansowanie nie tylko rynku pierwotnego, ale również wtórnego.

Senat odrzucił poprawkę rozszerzającą prawo do zaciągania kredytu na preferencyjnych zasadach na zakup mieszkania zakładowego przez jego dotychczasowego najemcę.

Przyjął natomiast poprawkę, zgodnie z którą stwierdzenie popełnienia przestępstwa przy udzielaniu kredytu będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy kredytowej.

Ustawa zakłada też, że oprócz banków, kredytów będą mogły udzielać również Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK).Źródło: PAP