DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ: LISTOPAD 2005

Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie br. wyższa o 5,9% niż przed rokiem i niższa o 17,9% w porównaniu z październikiem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 8,6% niż w listopadzie ubiegłego roku i o 0,5% niższym w porównaniu z październikiem br.
W listopadzie br., w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, wzrost zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw (największy - o 73,4% - w przedsiębiorstwach przygotowujących teren pod budowę, a najmniejszy - o 0,8% w podmiotach wykonujących instalacje budowlane).
W stosunku do października br. spadek zrealizowanych robót wyniósł: w jednostkach zajmujących się wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych - 30,0%, wykonywaniem instalacji budowlanych - 21,1%, wznoszeniem budynków i budowli, inżynierią lądową i wodną - 17,5%, a przygotowaniem terenu pod budowę - 0,3%.
Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-listopad br. był o 7,3% wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku.
Ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2005 r. były o 0,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu i o 2,3% wyższe w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku. Wzrosły ceny wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (o 0,4%), wykonywania instalacji budowlanych (o 0,2%), wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej oraz wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o 0,1%). Spadły natomiast ceny przygotowania terenu pod budowę (o 0,1%).
W okresie styczeń-listopad br. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,1%.

Według wstępnych danych podanych przez GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób była w listopadzie br. o 8,5% wyższa niż przed rokiem i o 0,2% mniejsza w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 7,4% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,3% większym w porównaniu z październikiem br.
W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano w 22 spośród 29 działach przemysłu
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2005 r. były o 0,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu i o 0,4% niższe niż przed rokiem. W okresie styczeń-listopad br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,9%.Źródło: www.stat.gov.pl

Dynamika produkcji budowlano – montażowej w październiku 2005 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w październiku br. wyższa o 6,8% niż przed rokiem i o 4,3% w porównaniu z wrześniem br.
(2005-11-21)
Produkcja budowlano-montażowa: sierpień 2005
Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, a zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. większa o 6,5% niż przed rokiem i wyższa o 2,1% w porównaniu z lipcem br.
(2005-9-20)
Wzrost produkcji budowlanej w czerwcu 2005
Według wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu br. większa o 29,9% niż przed rokiem (wobec spadku w czerwcu ub. roku o 14,4%) i wyższa o 22,2% w porównaniu z majem br.
(2005-7-22)