Istnieją dwa rozwiązania eliminujące szkodliwe wpływy atmosfery w tym przypadku - pokrycie elewacji preparatem ATLAS SILSTOP lub pomalowanie go farbą ATLAS ARKOL N/ATLAS FASTEL-NOVA.
Jako pierwsze i najprostsze można polecić pokrycie elewacji preparatem ATLAS SILSTOP. Jest to bezbarwny roztwór dyspersji silikonowej. Po nałożeniu penetruje on wgłąb tynku, obniżając jego absorpcję czyli inaczej mówiąc zmniejsza chłonność tynku.
Drugim rozwiązaniem, poprawiającym zarówno odporność elewacji na wpływ atmosfery jak i jej estetykę, jest malowanie farbą silikonową ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL-NOVA.
W odróżnieniu od preparatu Silstop farba ta produkowana jest w 695 kolorach. Malowanie przeprowadzamy na uprzednio przygotowanym podłożu zagruntowanym preparatem ATLAS ARKOL NX. Elewacja pokryta farbą silikonową zyskuje zarówno niepowtarzalną kolorystykę, jak i dzięki silnym własnościom hydrofobowym farby staje się praktycznie nie nasiąkliwa, odporna na zmienne warunki atmosferyczne, czynniki chemiczne, promienie UV oraz zwietrzenia.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011


 Zadaj pytanie