NOWELIZACJA PRZEPISÓW O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA

15 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. z 2007 r. nr 136, poz. 955).

Wprowadzone zmiany sprawią, że z państwowych dopłat do oprocentowania kredytu zaciągniętego na zakup własnego mieszkania czy budowę domu skorzysta większa grupa beneficjentów. Poprawione przepisy zwiększają o 30 proc. limit maksymalnej ceny za 1 mkw. nieruchomości, od której zależy uzyskanie dopłaty.

Ustawa o finansowym wsparciu rodzin przewiduje dwie kategorie uprawnionych do otrzymania dopłat. Są one określane według kryterium stanu cywilnego lub sytuacji rodzinnej. Pierwszą grupą są małżonkowie, którzy starają się o wsparcie na zakup, ewentualnie budowę pierwszego mieszkania lub domu. Nie ma przy tym znaczenia, czy mają dzieci. Niezbędnym warunkiem jest to, aby oboje byli stronami umowy kredytu preferencyjnego. Drugą grupą beneficjentów są osoby samotnie wychowujące dzieci, przy czym przynajmniej jedno z nich musi być małoletnie.
W dalszym ciągu kredyty z dopłatą do odsetek mogą zostać przeznaczone na zakup mieszkań, których powierzchnia nie przekracza 75 mkw. W przypadku domów jest to 140 mkw. Dopłaty przysługują do części powierzchni nieruchomości (do 50 mkw. lokalu i 70 mkw. domu).

Dopłatę można uzyskać:
· Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, www.pkobp.pl, 0 801 302 302
· Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, www.skok.pl, (58) 55 09 600
· Gospodarczy Bank Wielkopolski www.sgb.pl 0 801 30 11 88
· Bank Polskiej Spółdzielczości www.bankbps.pl
· Bank Pocztowy www.pocztowy.pl 0 801 100 500
· Bank Polska Kasa Opieki www.pko.com.pl 0 801 365 365Źródło: Gazeta Prawna z dn.13.08.2007