MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA: GRUDZIEŃ 2006 R.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w grudniu 2006 roku o 37,2 proc. w porównaniu z listopadem 2006 i wyniosła 16834. W porównaniu z grudniem 2005 wystąpił wzrost o 1,8 proc.

Spółdzielnie oddały do użytku w grudniu 2006 roku 1321 mieszkań, o 1,6 proc. mniej niż przed rokiem i o 53,6 proc. więcej niż w listopadzie 2006 roku. Od początku roku oddano 8788 spółdzielczych mieszkań, o 6,9 proc. więcej niż przed rokiem.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku w grudniu 2006 roku 7622 mieszkań, o 1,6 proc. mniej niż rok temu i o 36,9 proc. więcej niż w grudniu 2006 roku. Od początku roku oddano 57134 indywidualnych mieszkań, o 9,7 proc. mniej niż przed rokiem.

W okresie styczeń-grudzień 2006 roku oddano do użytku w sumie 114164 mieszkań, co oznacza wzrost o 0,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku.

Formy budownictwa
2006
XII
I–XII
liczba mieszkań
XII
2005=100
XI
2006=100
liczba mieszkań
I -XII
2005=100
Ogółem
16834
101,8
137,2
114164
100,1
Spółdzielcze
1321
98,4
153,6
8788
106,9
Indywidualne
7622
98,4
136,9
57134
90,3
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
6339
111,4
145,4
37783
114,3
Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
1552
88,2
104,4
10459
109,9Źródło: www.stat.gov.pl

Mieszkania oddane do użytkowania: marzec 2007 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w marcu 2007 roku o 7,8 proc. w porównaniu z marcem 2006 i wyniosła 8611. W porównaniu z lutym 2007 wystąpił spadek o 1,4 proc.
(2007-4-20)
Mieszkania oddane do użytkowania: luty 2007 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w lutym 2007 roku o 7,0 proc. w porównaniu ze styczniem 2007 i wyniosła 8737. W porównaniu z lutym 2006 wystąpił wzrost o 0,2 proc.
(2007-3-27)
Mieszkania oddane do użytkowania: styczeń 2007
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w styczniu 2007 roku o 44,2 proc. w porównaniu z grudniem 2006 i wyniosła 9390. W porównaniu ze styczniem 2006 nastąpił spadek o 7,8 proc.
(2007-2-23)