W zależności od rodzaju konstrukcji budynku oraz technologii wykończenia wnętrz, sposobu ogrzewania i skuteczności wentylacji stwarzamy sobie określony mikroklimat w użytkowanych przez nas pomieszczeniach.

Bardzo pomocne i efektywne w stwarzaniu właściwego, przyjaznego ludziom mikroklimatu są tworzywa gipsowe wykonane na bazie spoiw gipsowych, a w szczególności tynki gipsowe. Przygotowywane na budowie zaprawy gipsowe, ze względu na konieczność uzyskania właściwej konsystencji i cech roboczych, sporządzamy, zwiększając ilość wody w stosunku do zapotrzebowania stechiometrycznego. W trakcie wiązania zaprawy gipsowej część wody zarobowej zostaje związana ze strukturą cząsteczek gipsu, a reszta odparowuje w czasie wysychania, tworząc małe puste przestrzenie, nazywane makroporami.

Szczególnie dużo makroporów powstaje w warstwie wykonanego tynku gipsowego. W świetle prowadzonych badań może ich być nawet do 60%. Właśnie te puste makropory, strukturą przypominające pumeks lub gąbkę, są elementem "pracującym" na rzecz tworzenia właściwego mikroklimatu, a więc przy nadmiarze wilgoci w pomieszczeniu wchłaniają ją, a przy wysychaniu szybko oddają otoczeniu. Podatność na pochłanianie wilgoci jest cechą charakterystyczną wielu materiałów budowlanych, zazwyczaj niekorzystną, jednakże pochłaniać wilgoć, by potem łatwo i szybko zwrócić ją otoczeniu, potrafią tylko tworzywa gipsowe.

Należy przypomnieć, że jeden człowiek, oddychając, dziennie wytwarza średnio dwa litry pary wodnej, czyli np. czteroosobowa rodzina - ilość już znaczną, bo około ośmiu litrów. W przypadku nieefektywnej wentylacji powstaje podwyższona wilgotność, odczuwalna jako uciążliwy zaduch. Bardzo wskazane jest zatem stosowanie gipsu jako materiału regulującego warunki klimatyczne w pomieszczeniach, a równocześnie zapewniającego naszym ścianom i sufitom wspaniały efekt estetyczny.

Ponadto, tworzywa gipsowe, jako tynki, gładzie, bloczki i płyty, w dotyku sprawiają wrażenie ciepłych i suchych, korzystnie wpływają na odczuwanie przez użytkowników pomieszczenia panującej w nim temperatury i zdecydowane poprawiają ich samopoczucie. Najbardziej efektywnie tworzy mikroklimat warstwa średnio o 10-15 mm tynku gipsowego, a także gipsowe płyty ścienne. Oczywiście, należy pamiętać, że aby nie ograniczać działania makroporów, malujemy dobrą i koniecznie paroprzepuszczalną farbą .

mgr inż. Marek Tomasik
Akademia Stosowania Gipsu

ATLAS/DOLINA NIDY


Oddychanie ścian gipsowych
Co to znaczy, że ściany wykończone tynkiem gipsowym regulują wilgotność w pomieszczeniu ?
(2011-7-26)
Płytki na tynkach gipsowych.
Czy można przyklejać płytki ceramiczne do tynków gipsowych?
(2009-6-30)
Właściwości naturalnego gipsu
Jakie cechy i zalety posiada naturalny gips i uzyskane z niego spoiwa gipsowe?
(2009-5-25)
Wykonywanie tynków gipsowych na nierównych podłożach
Czy można wykonywać tynki gipsowe na nierównych ścianach o znacznych odchyłkach od pionu, rzędu 3 cm?
(2006-4-6)
Świeże tynki gipsowe.
Jestem w trakcie wykonywania tynków gipsowych. Proszę o informację, jak należy zadbać o świeżo wykonane tynki gipsowe?
(2006-2-27)
Tynk gipsowy na gładkim betonowym suficie.
Tynki gipsowe na betonowych wylewanych czy prefabrykowanych sufitach należy wykonywać z bezwzględną starannością - bez żadnych uproszczeń czy oszczędności wykonawczych.
(2006-2-6)
Tynk gipsowy w łazience
Czy mogę wykonać tynk gipsowy w łazience w domku jednorodzinnym?
(2005-12-8)
Tynki gipsowe w nieogrzewanym pomieszczeniu
Czy w okresie jesienno-zimowym mogę wykonywać tynki gipsowe w nieogrzewanym budynku mieszkalnym?
(2004-10-19)
Gipsowe tynki wewnętrzne - historia i przyszłość
(2003-1-28)
Podstawowe wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych. Wymagają oczywiście również znajomości wymagań normowych, egzekwowanych przez inspektorów nadzoru i przyszłych użytkowników oraz świadomości, że prawidłowe wykonanie tynków gipsowych powinno zagwarantować satysfakcjonującą lokatorów nową jakość ścian i sufitów pomieszczeń.
(2002-10-28)
Wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych.
(2002-6-4)

 Zadaj pytanie