Nie jest to do końca prawda – styropian do ocieplania fasad może zostać użyty do ocieplania poddasza. W drugą stronę ta zasada nie zawsze obowiązuje. Styropian do ociepleń ścian zewnętrznych powinien być co najmniej odmiany EPS 70-042. Wówczas będzie miał odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, aby sprostać obciążeniom jakim zostanie poddany w trakcie prac, a zwłaszcza w okresie użytkowania elewacji. Oczywiście grubość jest też ważna, ale jej dobór wynika z zupełnie innych uwarunkowań. Pani najprawdopodobniej kupiła odmianę za słabą (np. EPS 50-042), która o ile sprawdzi się w ociepleniu poddasza, to na elewacje się nie nadaje. Jeśli nie ufa Pani wystarczająco wykonawcy, to najlepszym sposobem przekonania się o tym samemu będzie porównanie symbolu jaki widnieje na opakowaniu zakupionego przez Panią styropianu z danymi zawartymi w Aprobacie Technicznej systemu ociepleń, jaki stosuje Pani na swoim budynku. A jeśli to nie rozwieje Pani wątpliwości, proszę skontaktować się z producentem tego styropianu i wówczas na pewno otrzyma Pani jednoznaczną odpowiedź.
Jeśli chodzi o ocieplanie poddasza, to można zrobić na trzy sposoby, a w każdym z nich uzyć innego rodzaju styropianu. W pierwszym z nich styropian układany jest ponad krokwiami i wówczas musi być on odmiany EPS 100 038 dach/podłoga (dawne oznaczenie FS 20). W drugim wariancie styropian umieszczany jest pomiędzy krokwiami. Wtedy można stosować styropian odmiany EPS 50-042 (dawniej FS 12). Trzeci wariant polega na umieszczeniu styropianu pod krokwiami. W tym przypadku można stosować odmianę EPS 70 040, czyli wariant fasadowy.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011


 Zadaj pytanie