MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA: WRZESIEŃ 2006 R.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła we wrześniu 2006 roku o 6,8 proc. w porównaniu z lipcem 2006 i wyniosła 9184. W porównaniu z wrześniem 2005 wystąpił spadek o 3,5 proc.

Spółdzielnie oddały do użytku we wrześniu 2006 roku 722 mieszkania, o 53,0 proc. więcej niż przed rokiem i o 7,6 proc. mniej niż w sierpniu 2006 roku. Od początku roku oddano 5760 spółdzielczych mieszkań, o 9,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku w sierpniu 2006 roku 4478 mieszkań, o 11,2 proc. mniej niż rok temu i o 1,9 proc. mniej niż w sierpniu 2006 roku.

W okresie styczeń-sierpień 2006 roku oddano do użytku w sumie 75651 mieszkań, co oznacza spadek o 2,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku.

Formy budownictwa
2006
IX
I–IX
liczba mieszkań
IX
2005=100
VIII
2006=100
liczba mieszkań
I -IX
2005=100
Ogółem
9184
96,5
106,8
75651
97,8
Spółdzielcze
722
153,0
92,4
5760
109,7
Indywidualne
4478
90,8
98,1
39245
88,0
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
3443
99,6
148,9
24018
109,0
Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
541
82,6
57,5
6628
120,4Źródło: www.stat.gov.pl

Mieszkania oddane do użytkowania: sierpień 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w sierpniu 2006 roku o 0,1 proc. w porównaniu z lipcem 2006 i wyniosła 8600. W porównaniu z sierpniem 2005 wystąpił spadek o 10,4 proc.
(2006-9-18)
Mieszkania oddane do użytkowania: maj 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w maju 2006 roku o 7,8 proc. w porównaniu z kwietniem 2006 i wyniosła 7391. W porównaniu z majem 2005, wystąpił wzrost o 1,4 proc.
(2006-6-23)
Mieszkania oddane do użytkowania: kwiecień 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w kwietniu 2006 roku o 28,4 proc. w porównaniu z marcem 2006 i wyniosła 6891. W porównaniu z kwietniem 2005, wystąpił spadek o 22,8 proc.
(2006-5-19)
Mieszkania oddane do użytkowania: marzec 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w marcu 2006 roku o 11,2 proc. w porównaniu z lutym 2006 i wyniosła 9618. W porównaniu z marcem 2005, wystąpił wzrost o 38,0 proc.
(2006-4-21)
Mieszkania oddane do użytkowania: luty 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w lutym 2006 roku o 0,5 proc. w porównaniu ze styczniem 2006 i wyniosła 8646. W porównaniu z lutym 2006 nastąpił wzrost o 14,3 proc
(2006-3-16)