NOWA ULGA MIESZKANIOWA

Nowa ulga mieszkaniowa obowiązuje od początku 2002 r. Dzięki niej podatnik może sobie odliczyć od dochodu wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe. Ponieważ jest to nowe rozwiazanie wypada podać więcej szczegółów dotyczących tego tematu.

Z ulgi mogą skorzystać osoby które zaciągnęły kredyt na:
· budowę budynku mieszkalnego,
· wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni na nabycie prawa do nowobudowanego mieszkania lub budynku,
· zakup nowo wybudowanego domu lub mieszkania od gminy lub dewelopera,
· nadbudowę lub rozbudowę istniejącego budynku w wyniku której powstanie samodzielne mieszkanie,
· przekształcenie obiektu niemieszkalnego w mieszkalny.

Należy zaznaczyć, że z nowej ulgi mogą skorzystać osoby które nie korzystały wcześniej z ulg:
· na zakup działki,
· poprzednio obowiązującej ulgi budowlanej,
· za oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.

Ulga ma limit kwotowy. Od dochodu można odliczyć odsetki od kredytu w wysokości do 189 tys. zł. Jeśli kredyt jest wyższy odlicza się odsetki tylko od wspomnianej kwoty. Natomiast nie ma ograniczenia okresu korzystania z ulgi. Z ulgi można korzystać tak długo, jak długo będą spłacane odsetki – nawet 20 czy 25 lat.

Istnieją jednak również ograniczenia umożliwiające skorzystanie z ulgi. Najważniejsze z nich to:
· z ulgi można skorzystać dopiero po zakończeniu inwestycji,
· inwestycja musi być zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę.Źródło: Gazeta Wyborcza z dn. 04.12.2002