MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA: LISTOPAD 2006 R.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w listopadzie 2006 roku o 24,1 proc. w porównaniu z październikiem 2006 i wyniosła 12273. W porównaniu z listopadem 2005 wystąpił wzrost o 22,1 proc.

Spółdzielnie oddały do użytku w listopadzie 2006 roku 860 mieszkań, o 6,7 proc. więcej niż przed rokiem i o 4,1 proc. więcej niż w październiku 2006 roku. Od początku roku oddano 7467 spółdzielczych mieszkań, o 8,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku w listopadzie 2006 roku 5566 mieszkań, o 3,4 proc. mniej niż rok temu i o 15,7 proc. więcej niż w listopadzie 2006 roku. Od początku roku oddano 49512 indywidualnych mieszkań, o 10,8 proc. mniej niż przed rokiem.

W okresie styczeń - listopad 2006 roku oddano do użytku w sumie 97330 mieszkań, co oznacza spadek o 0,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku.

Formy budownictwa
2006
XI
I–XI
liczba mieszkań
XI
2005=100
X
2006=100
liczba mieszkań
I -XI
2005=100
Ogółem
12273
122,1
124,1
97330
99,8
Spółdzielcze
860
106,7
104,1
7467
108,5
Indywidualne
5566
97,6
115,7
49512
89,2
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
4361
172,3
123,0
31444
114,9
Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
1486
147,1
209,6
8907
114,8Źródło: www.stat.gov.pl