MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA: MARZEC 2006 R.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w marcu 2006 roku o 11,2 proc. w porównaniu z lutym 2006 i wyniosła 9618. W porównaniu z marcem 2005, wystąpił wzrost o 38,0 proc.

Spółdzielnie oddały do użytku w marcu 2006 roku 798 mieszkań, czyli o 122,3 proc. więcej niż przed rokiem, ale o 12,3 proc. mniej niż w lutym 2006 roku. Od początku roku oddano 2741 spółdzielczych mieszkań, o 38,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku w marcu 2006 roku 4621 mieszkań, o 3,3 proc. mniej niż rok temu, ale o 11,3 proc. więcej niż w lutym 2006 roku.

W okresie styczeń - marzec 2006 roku oddano do użytku w sumie 26863 mieszkań, co oznacza wzrost o 1,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku.

Formy budownictwa
2006
III
I – III
liczba mieszkań
III
2005=100
II
2006=100
liczba mieszkań
I -III
2005=100
Ogółem
9618
138,0
111,2
26863
101,4
Spółdzielcze
798
222,3
87,7
2741
138,6
Indywidualne
4621
96,7
111,3
13368
80,9
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
3654
236,2
130,1
8647
126,7
Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
545
193,3
70,3
2107
180,7Źródło: www.stat.gov.pl

Mieszkania oddane do użytkowania: wrzesień 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła we wrześniu 2006 roku o 6,8 proc. w porównaniu z lipcem 2006 i wyniosła 9184. W porównaniu z wrześniem 2005 wystąpił spadek o 3,5 proc
(2006-10-20)
Mieszkania oddane do użytkowania: sierpień 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w sierpniu 2006 roku o 0,1 proc. w porównaniu z lipcem 2006 i wyniosła 8600. W porównaniu z sierpniem 2005 wystąpił spadek o 10,4 proc.
(2006-9-18)
Mieszkania oddane do użytkowania: maj 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w maju 2006 roku o 7,8 proc. w porównaniu z kwietniem 2006 i wyniosła 7391. W porównaniu z majem 2005, wystąpił wzrost o 1,4 proc.
(2006-6-23)
Mieszkania oddane do użytkowania: kwiecień 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w kwietniu 2006 roku o 28,4 proc. w porównaniu z marcem 2006 i wyniosła 6891. W porównaniu z kwietniem 2005, wystąpił spadek o 22,8 proc.
(2006-5-19)
Mieszkania oddane do użytkowania: luty 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w lutym 2006 roku o 0,5 proc. w porównaniu ze styczniem 2006 i wyniosła 8646. W porównaniu z lutym 2006 nastąpił wzrost o 14,3 proc
(2006-3-16)