MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY PRACUJE NAD PAKIETAMI USTAW DOTYCZĄCYCH BUDOWNICTWA

Usprawnienie procesu inwestycyjnego, efektywna polityka budownictwa mieszkaniowego oraz zmiany w systemie zarządzania i planowania przestrzennego to trzy pakiety ustaw, nad którymi pracuje Ministerstwo Infrastruktury.

Resort infrastruktury pracuje obecnie nad pakietem legislacyjnym, który ma ułatwić przebieg procesu inwestycyjnego np. poprzez uproszczenie procedur. Zmiany w przepisach będą także dotyczyć podziału odpowiedzialności karnej, zawodowej oraz finansowej między uczestników procesu inwestycyjnego.
Projekt ustawy o racjonalizacji procesu inwestycyjnego w marcu tego roku trafi do społecznej konsultacji. W lecie zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady.

Resort pracuje także nad zmianami w przepisach dotyczących budownictwa mieszkaniowego. Nowe zapisy mają poprawić efektywność realizowanych przez inwestorów zorganizowanych procesów inwestycyjnych np. poprzez zwiększenie dostępności gruntów. Pakiet tych ustaw trafi do parlamentu pod koniec tego roku.

Trzeci pakiet ustaw przygotowywany przez resort ma dotyczyć zmian w systemie zarządzania i planowania przestrzennego w Polsce na kolejne lata.Źródło: Puls Biznesu z dnia 13.02.2008