AMBITNY PLAN BUDOWY AUTOSTRAD

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała, że w ciągu najbliższych siedmiu lat w Polsce ma powstać ponad tysiąc kilometrów autostrad i ok. 1,6 tys. kilometrów nowych dróg ekspresowych.

Na cel ten przez 7 lat wydane ma być ponad sto miliardów złotych. Tylko do końca tego roku ma u nas przybyć 173 km nowych autostrad i 14 km dróg ekspresowych. Budowa autostrad i dróg ekspresowych pochłonie w tym roku około 9 miliardów złotych.

Środki na inwestycje do 2013 roku będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (22,5 mld złotych), budżetu państwa (18,5 mld zł), a około 42 mld zł ma trafić z dotacji unijnych. Resztę uzupełnią m.in pożyczki z Banku Światowego i pieniądze pozyskane od prywatnych inwestorów. Prace nie będą polegać na remoncie istniejących dróg, ale na budowie nowych.

Warunkiem realizacji zakładanych planów jest uproszczenie formalności związanych z przygotowaniem inwestycji.

Przyspieszenie realizacji inwestycji w nowe drogi i autostrady rząd i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiadali już w połowie lat 90. Do 2003 roku nie było jednak skąd brać pieniędzy na ich realizację. Teraz są środki z akcyzy ( rokrocznie na nowe inwestycje w infrastrukturę drogową rząd przeznaczał 12 proc. wpływów z akcyzy, czyli od 1,5 do 2 miliardów złotych rocznie ), Krajowego Funduszu Drogowego i można korzystać z dotacji unijnych. Środki unijne nie będą jednak mogły być wydane, jeżeli wcześniej za własne pieniądze nie zostaną przygotowane inwestycje i jeżeli nie zaczniemy wydawać ich zgodnie z zakładanym harmonogramem.Źródło: Rzeczpospolita z dn.27.02.2006