BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: I PÓŁROCZE 2006

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w I półroczu br. liczba oddanych do użytkowania mieszkań była zbliżona do notowanej przed rokiem (wzrost o 0,1%, do 49499 mieszkań).

Najbardziej znaczący wzrost liczby zrealizowanych mieszkań obserwowano w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – o 12,5%. Znacznie zwiększyła się ponadto liczba mieszkań przekazanych w budownictwie komunalnym (wzrost ponad 2-krotny) i społecznym czynszowym (wzrost prawie 2-krotny). W budownictwie spółdzielczym oddano do użytkowania 3744 mieszkania (wzrost nieznaczny – o 0,1%). Mniejszą liczbę mieszkań niż przed rokiem przekazano natomiast w budownictwie zakładowym – o 49,4% oraz indywidualnym – o 12,9%. Udział budownictwa indywidualnego w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania zmniejszył się o 7,8 pkt, do 52,0%.

W okresie styczeń-czerwiec br. w 8 województwach efekty budownictwa mieszkaniowego były lepsze niż przed rokiem. Podobnie jak w I kwartale br., najbardziej znaczący wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w województwie małopolskim – o 14,2% (do 6540 mieszkań). Tradycyjnie, najwięcej mieszkań przekazano w woj. mazowieckim – 12131, przy czym wzrost był dużo niższy (4,4%). W pozostałych 8 województwach obserwowano spadek liczby zrealizowanych mieszkań w granicach od 25,5% do 1,0%.

W czerwcu br. oddano do użytkowania 8363 mieszkania, tj. o 24,5% więcej niż przed rokiem. Wpłynął na to zwłaszcza wzrost w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, w którym przekazano 2843 mieszkania (wobec 1466 przed rokiem). Lepsze efekty uzyskano ponadto w budownictwie indywidualnym – zrealizowano tam 4346 mieszkań (wobec 4283 przed rokiem), społecznym czynszowym – 365 (wobec 79), komunalnym – 356 (wobec 207) oraz zakładowym – 14 (wobec 11). Zmniejszenie liczby oddanych mieszkań odnotowano w budownictwie spółdzielczym (o 233 mieszkania, do 439).

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w I półroczu br. wyniosła 104,7 m2 i była o 5,2 m2 mniejsza niż w okresie styczeń-czerwiec ub. roku.

W okresie sześciu miesięcy br. wydano pozwolenia na budowę 74384 mieszkań (o 30,3% więcej niż przed rokiem). Wyższa niż przed rokiem była również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 21,2%): wyniosła 60340 mieszkań.

Szacuje się, że w końcu czerwca br. w budowie było 614,7 tys. mieszkań, tj. o 0,4% więcej
niż przed rokiem.Źródło: www.stat.gov.pl