KRAJOWY WYKAZ ZAKWESTIONOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można znaleźć “czarną listę”, na którą będą trafiały wyroby budowlane zakwestionowane w czasie kontroli przeprowadzanej przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz głównego inspektora nadzoru budowlanego.

Od 1 maja br. obowiązuje ustawa o wyrobach budowlanych. Wprowadziła ona system nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych. Prawo do ich kontroli mają wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego oraz główny inspektor nadzoru budowlanego. Pierwsze kontrole zaczęto przeprowadzać dopiero od 1 czerwca, ponieważ inspektoraty potrzebowały czasu, żeby się odpowiednio do nich przygotować.

Od 02.09.2004 - zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz U. Z 2004 r., nr 180, poz. 1861). Na ich podstawie został uruchomiony wykaz. To elektroniczna baza danych, dostępna dla każdego w siedzibie GUNB lub na jego stronie internetowej. Trafią na nią decyzje:
- nakazujące wycofanie z obrotu wyrobu albo jego określonej partii;
- zakazujące obrotu określoną partią,
- nakazujące wycofanie z obrotu, wraz ze zobowiązaniem producenta do odkupienia wyrobu;
- nakazujące zniszczenie wyrobu.

GUNB opracował półroczny plan kontroli, obejmujacy 530 producentów oraz 495 sprzedających. W pierwszej kolejności inspektorzy położą nacisk na wyroby z tzw. obszaru wysokiego ryzyka takie jak:
- materiały wiążące (m.in. cement i wapno),
- prefabrykaty betonowe (m.in. stropowe i ścienne),
- wyroby walcowane ze stali (m. in. pręty i rury),
- wyroby ceramiczne (m. in. pustaki ścienne),
- oraz wyroby termoizolacyjne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Inspektorzy sprawdzą, czy wyroby są oznakowane znakiem B lub CE, sprawdzą poprawność tego oznakowania oraz dokumenty, które upoważniają do umieszczenia tych oznaczeń.

Natomiast rejestr wyrobów budowlanych, które powinny mieć oznaczenie CE, ale nie spełniają przewidzianych dla niego wymagań, ma prowadzić prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie można go jednak jeszcze znaleźć na stronie internetowej urzędu, mimo że już w kwietniu wydano przepisy wykonawcze w tej sprawie. UOKiK tłumaczy, że produkty, które mogłyby trafić na taką czarną listę, są sprawdzane dopiero od 1 maja br. Wpis do rejestru byłby możliwy dopiero po przeprowadzeniu całego postępowania, co trwa średnio ok. 4 miesięcy. Rejestr ruszy najprawdopodobniej dopiero w październiku br., ponieważ brakuje wyrobów, które można byłoby do niego wpisać.

Klienci zainteresowani wyrobami budowlanymi albo innymi produktami, takimi jak zabawki, sprzęt AGD itp., które zakwestionowano w innych krajach Unii Europejskiej, mogą zajrzeć do informacji zawartych w bazie danych RAPEX. Można ją znaleźć na stronie www.europa.eu.int w dziale konsumenckim. Dostępna jest także, pod internetowym adresem www.tradex.net, baza danych obejmująca tylko kraje, które w maju zostały członkami UE oraz państwa-kandydatów (m.in. Rumunię i Bułgarię).


Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych  www.gunb.gov.pl .


Źródło: Rzeczpospolita z dn. 02.09.2004 r. Gazeta Prawna z dn.06.09.2004