BĘDZIE ZWROT VAT W BUDOWNICTWIE

Sejm rozpoczął prace nad ustawą o zwrocie dla indywidualnych inwestorów podatku VAT, który od 1 maja wynosi 22 proc.

Sejm zdecydował, że potrzebna jest ustawa rekompensująca indywidualnym inwestorom podwyżkę stawki VAT na materiały budowlane. Ponieważ do wyboru miał dwa znacznie różniące się w szczegółach projekty ustaw (SLD i PiS), do sejmowej komisji finansów publicznych zostały skierowane obydwa. Korzystniejszy dla inwestorów jest projekt PiS, który np. nie ogranicza kwoty zwrotu.
Po zwrot VAT (w projektach ustaw zwany kompensatą) będą mogli sięgnąć tylko ci, którzy budują - albo remontują - swój dom lub mieszkanie systemem gospodarczym, czyli nie korzystają z usług profesjonalnej firmy wykonawczej. Nie ma znaczenia, czy inwestor jest podatnikiem PIT, czyli płaci podatek od swoich osobistych dochodów, czy też rolnikiem, który płaci podatek rolny. Zwrot ma przysługiwać łącznie obojgu małżonkom. Formalności związane z uzyskaniem zwrotu mają nie być skomplikowane – dowodem poniesionych wydatków będą faktury VAT.

Zwrot różnicy podatku VAT dotyczyć będzie wydatków związanych z zakupem materiałów na budowę lub remont, a także nadbudowy lub rozbudowy budynku, dzięki której powstanie nowy lokal mieszkalny, a także przebudowy budynku niemieszkalnego na mieszkalny. Projekt PiS zakłada ponadto dołączenie do tej listy wydatków na budowę infrastruktury towarzyszącej budowie domu, czyli m.in. na drogę, dojście lub dojazd, przyłącza (np. wodociągowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego i gazowego).
Zwrot VAT obejmie tylko te materiały, które zostały obłożone 22-proc. stawką tego podatku dopiero od maja. Żeby nie było wątpliwości, które to są materiały, SLD postuluje, by minister infrastruktury określił ich listę w rozporządzeniu.

Projekt PiS jest korzystniejszy dla inwestorów, bo nie ogranicza kwoty zwrotu dla budujących domy i mieszkania. Zgodnie z tym projektem
- dla budujących zwrot ma wynosić 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur. Wartość ta powstała z dzielenia 15 (o tyle punktów procentowych wzrósł VAT) przez 22 proc.
- dla remontujących limit będzie niższy - w tym wypadku zwrot VAT ma nie przekraczać 7,5 tys. zł

SLD chce natomiast wyznaczyć górny limit kompensaty;
- dla budujących jej wysokość nie mogłaby przekroczyć 12,295 proc. równowartości średnich kosztów budowy 70 mkw. mieszkania (stosowny wskaźnik ogłasza GUS). Dziś byłoby to niespełna 21 tys. zł.
- dla remontujących byłoby to 12,295 proc. średnich kosztów budowy 35 mkw., czyli dziś niespełna 10,5 tys. zł.

Projekty ustaw można znaleźć w internecie pod adresem: www.sejm.gov.pl.
Projekt PiS (druk nr 2723) nosi tytuł "o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym", a projekt SLD (druk nr 2967) - "o kompensacie wydatków mieszkaniowych inwestorom").Źródło: Gazeta Wyborcza z 02.07.2004

Podsumowanie zmian w podatku VAT dla budownictwa
W ubiegłym tygodniu parlament ostatecznie uchwalił kontrowersyjną nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. VAT na materiały budowlane i działki wyniesie 22 proc. Sprzedaż nowych mieszkań i domów wraz z gruntem, w tym spółdzielczych przydziałów, będzie objęta stawką 7 proc. Natomiast przekształcenie spółdzielczego prawa lokatorskiego we własnościowe będzie objęte stawka zerową.
(2004-3-17)
Prawdopodobny wzrost cen materiałów budowlanych
Od początku 2004 r., w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, czekają nas podwyżki VAT-u na materiały budowlane z 7 do 22 proc. W wyniku tego najprawdopodobniej wzrosną ceny materiałów budowlanych i co za tym idzie zwiększą się koszty remontów oraz budowy nowych domów.
(2003-3-13)