Przy nowo budowanych obiektach wskazane jest, by poczekać z wykonaniem elewacji - w tym przypadku ocieplenia. Związane jest to przede wszystkim z wysychaniem materiału konstrukcyjnego ściany. W wyniku wbudowania wilgotnych materiałów lub mokrych procesów technologicznych na budowie, warstwa konstrukcyjna ścian zawiera znaczną ilość wilgoci początkowej. Dlatego ważną sprawą jest umożliwienie jak najszybszego i zarazem naturalnego wysychania materiału. Proces ten najszybciej przebiega w początkowej fazie od chwili wbudowania materiału. Zastosowanie izolacji cieplnej na elewacji tuż po wzniesieniu konstrukcji znacznie opóźnia wysychanie. Dlatego zalecane jest, aby budynek pozostawić bez zewnętrznego "okrycia" na minimum jeden sezon, co ułatwi odparowanie wilgoci zawartej w materiale. W międzyczasie można wykonywać prace wykończeniowe wewnątrz, zwracając uwagę, aby podczas wykonywania tych prac i później zapewnić odpowiednie temperatury w pomieszczeniu i wentylację (wietrzenie). Niskie temperatury nie pozwalają na właściwe wiązanie materiałów, natomiast szczelne zamknięcie okien sprzyja zaatakowaniu powierzchni przegród przez grzyby pleśniowe.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011


 Zadaj pytanie