PROJEKT USTAWY UPRASZCZAJĄCEJ PROCEDURY BUDOWLANE

28 sierpnia posłowie z sejmowej komisji infrastruktury skierowali do podkomisji poselski projekt ustawy przewidującej uproszczenia w przepisach budowlanych.

Autorzy projektu zaproponowali, by zlikwidować pozwolenia na budowę dla budownictwa mieszkaniowego w odniesieniu do budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 5 tys. metrów kw., których wysokość nie przekracza 12 metrów. Rozpoczęcie takiej budowy będzie możliwe na podstawie zgłoszenia.

Uproszczone mają być procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przewiduje się wprowadzenie tzw. domniemanej zgody w przypadku braku decyzji negatywnej ze strony urzędu w terminie 60 dni od złożenia kompletnego i prawidłowego wniosku.

Projekt ustawy wprowadza przepisy mające przyspieszyć tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, poprzez uproszczenia w procedurze uchwalania tych planów. Proponuje się ograniczenie przypadków, w których - w sytuacji braku planu miejscowego - wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy.

Kolejnym celem projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procedury dokonywania podziałów nieruchomości. Projekt zakłada, że procedura zatwierdzania podziału nieruchomości będzie jednolita dla wszystkich podziałów.

Proponowane zmiany przewidują również istotne uproszczenia procedury "odrolnienia" gruntów, zwłaszcza w odniesieniu do gruntów znajdujących się w większych miastach.Źródło: Puls Biznesu z dn.29.08.2007