ROŚNIE SPRZEDAŻ CEMENTU

Polskie cementownie w ub. r. sprzedały na rynku krajowym 11,3 mln ton cementu. W 2004 r sprzedaż wyniosła 11 mln ton. Szczególnie szybko rosła sprzedaż cementu w ostatnich miesiącach 2005 r. Większość analityków zajmujących się rynkiem budowlanym oczekuje wzrostu sprzedaży również w tym roku i latach następnych.

W 2000 r. sprzedaż cementu osiągnęła 14,2 mln ton. Był to najwyższy wskaźnik w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Od 2001 r. wskaźniki dynamicznie spadały, osiągając minimum na poziomie 10,6 mln ton w 2003 r. Od tego roku sprzedaż powoli, ale sukcesywnie, pnie się do góry.

Analitycy spodziewają się, że produkcja w ciągu 5 lat może wzrosnąć do 17,5–18 mln ton rocznie, co dawałoby średnią 500 kg na mieszkańca. To zbliżyłoby nas nieco do średniej unijnej.

Prezes Lafarge Polska ocenia, że nawet przy 10-procentowym wzroście produkcji przez najbliższych 5 lat cementownie nie będą musiały zwiększać swoich zdolności produkcyjnych.

- Dotychczas cementownie wykorzystywały 60 proc. zdolności produkcyjnych. Wzrost popytu powinien spowodować, że rynek wreszcie znormalnieje. Gdyby w Polsce zdarzyło się coś podobnego jak w Irlandii, gdzie okres dobrej koniunktury trwał dłużej, wówczas firmy mogą rozważać inwestycje w dodatkowe moce produkcyjne - uważa Andrzej Tekiel.

Producenci cementu nie spodziewają się w tym roku ani w najbliższych latach istotnych zmian w układzie sił na polskim rynku. Jest on kontrolowany przez inwestorów zagranicznych. Wśród nich najwięksi to francuski Lafarge, niemiecki Heidelberg i irlandzki CRH. Do przetasowań może dojść w razie przejęcia lub fuzji największych światowych graczy. Właśnie w ten sposób pojawił się u nas meksykański potentat Cemex, który przejął brytyjską firmę RMC, posiadającą w Polsce cementownie Chełm i Rudniki.

Rosnąć zaczęła nie tylko sprzedaż cementu, ale i betonu oraz kruszyw.

W innych segmentach budownictwa jest podobnie. Potwierdza to Artur Taraziewicz, prokurent firmy Arcadis, przygotowującej projekty drogowe i obiektów ochrony środowiska, a także oferującej usługi nadzoru.

- Ożywienie jest widoczne. Wcześniej początek roku był okresem mniej wytężonej pracy, a w tym roku zleceń jest dużo. To w znacznej mierze efekt uruchamiania kolejnych inwestycji, dofinansowanych przez fundusze unijne - powiedział Artur Taraziewicz..

Sprzedaż cementu polskich producentów na rynku krajowym

Rok
Sprzedaż cementu w mln ton
1995
10,6
1996
11,1
1997
12,2
1998
12,9
1999
14,0
2000
14,2
2001
11,3
2002
10,8
2003
10,6
2004
11,0
2005
11,3Źródło: Rzeczpospolita z dn. 12.01.2006 r.