MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA: SIERPIEŃ 2006 R.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w sierpniu 2006 roku o 0,1 proc. w porównaniu z lipcem 2006 i wyniosła 8600. W porównaniu z sierpniem 2005 wystąpił spadek o 10,4 proc.

Spółdzielnie oddały do użytku w sierpniu 2006 roku 781 mieszkań, o 75,1 proc. więcej niż przed rokiem i o 39,0 proc. więcej niż w sierpniu 2006 roku. Od początku roku oddano 5038 spółdzielczych mieszkań, o 5,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku w sierpniu 2006 roku 4566 mieszkań, o 12,6 proc. mniej niż rok temu i o 5,8 proc. więcej niż w lipcu 2006 roku.

W okresie styczeń-sierpień 2005 roku oddano do użytku w sumie 66467 mieszkań, co oznacza spadek o 2,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2005 roku.

Formy budownictwa
2006
VIII
I–VIII
liczba mieszkań
VIII
2005=100
VII
2006=100
liczba mieszkań
I -VIII
2005=100
Ogółem
8600
89,6
100,1
66467
97,9
Spółdzielcze
781
175,1
139,0
5038
105,4
Indywidualne
4566
87,4
105,8
34767
87,6
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
2312
85,8
79,7
20575
110,8
Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
941
76,6
115,5
6087
125,6


Mieszkania oddane do użytkowania: wrzesień 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła we wrześniu 2006 roku o 6,8 proc. w porównaniu z lipcem 2006 i wyniosła 9184. W porównaniu z wrześniem 2005 wystąpił spadek o 3,5 proc
(2006-10-20)
Mieszkania oddane do użytkowania: maj 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w maju 2006 roku o 7,8 proc. w porównaniu z kwietniem 2006 i wyniosła 7391. W porównaniu z majem 2005, wystąpił wzrost o 1,4 proc.
(2006-6-23)
Mieszkania oddane do użytkowania: kwiecień 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w kwietniu 2006 roku o 28,4 proc. w porównaniu z marcem 2006 i wyniosła 6891. W porównaniu z kwietniem 2005, wystąpił spadek o 22,8 proc.
(2006-5-19)
Mieszkania oddane do użytkowania: marzec 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w marcu 2006 roku o 11,2 proc. w porównaniu z lutym 2006 i wyniosła 9618. W porównaniu z marcem 2005, wystąpił wzrost o 38,0 proc.
(2006-4-21)
Mieszkania oddane do użytkowania: luty 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w lutym 2006 roku o 0,5 proc. w porównaniu ze styczniem 2006 i wyniosła 8646. W porównaniu z lutym 2006 nastąpił wzrost o 14,3 proc
(2006-3-16)