PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA: SIERPIEŃ 2005

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, a zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. większa o 6,5% niż przed rokiem i wyższa o 2,1% w porównaniu z lipcem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 8,1% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% niższym w porównaniu z lipcem br. Wzrost poziomu produkcji, w porównaniu z lipcem br., wystąpił we wszystkich grupach przedsiębiorstw (największy w jednostkach wykonujących instalacje budowlane - o 9,9%, a najmniejszy - zarówno w przedsiębiorstwach zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli, jak i w zajmujących się inżynierią lądową i wodną - o 1,2%).
W stosunku do sierpnia ubiegłego roku, wyższy (blisko dwukrotny) poziom zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę, natomiast w jednostkach zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli, jak i w tych, które zajmują się inżynierią lądową i wodną - o 6,3%, a w jednostkach trudniących się wykonywaniem instalacji budowlanych - o 5,8%. W przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe produkcja uległa zmniejszeniu - o 7,4%. Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie od stycznia do sierpnia br. był o 6,2% wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2005 r. były o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu i o 2,2% w porównaniu z sierpniem ub. roku. Ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu br., w stosunku do grudnia ub. roku, wzrosły o 1,7%.


Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu była w sierpniu br. o 4,6% wyższa niż przed rokiem i o 3,8% większa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 4,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% niższym w porównaniu z lipcem br. W stosunku do sierpnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano w 19 (spośród 29) działach przemysłu. W okresie od stycznia do sierpnia br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w sierpniu 2005 r. o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu i o 0,1% niższe niż przed rokiem. W okresie od stycznia do sierpnia br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 1,3%.Źródło: www.stat.gov.pl

Dynamika produkcji budowlano-montażowej: listopad 2005
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie br. wyższa o 5,9% niż przed rokiem i niższa o 17,9% w porównaniu z październikiem br.
(2005-12-23)
Dynamika produkcji budowlano – montażowej w październiku 2005 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w październiku br. wyższa o 6,8% niż przed rokiem i o 4,3% w porównaniu z wrześniem br.
(2005-11-21)
Wzrost produkcji budowlanej w czerwcu 2005
Według wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu br. większa o 29,9% niż przed rokiem (wobec spadku w czerwcu ub. roku o 14,4%) i wyższa o 22,2% w porównaniu z majem br.
(2005-7-22)