SPÓR WOKÓŁ VAT-U NA REMONTY MIESZKAŃ

Nadal trwa spór o opodatkowanie preferencyjną stawką VAT remontów mieszkań i domów. Ministerstwo Finansów nie chce przedłużenia stosowania stawki 7-proc.

Eksperci uważają, że przepisy unijne nie stawiają ograniczeń co do kosztów materiałów budowlanych, wykorzystanych do remontów objętych definicją budownictwa społecznego. Ich zdaniem, po 1 stycznia 2008 r. 7-proc. stawka VAT mogłaby obejmować praktycznie wszystkie remonty mieszkań Ministerstwo Finansów uważa jednak, powołując się na prawo wspólnotowe, że remontów, w których znaczną część kosztów stanowią materiały budowlane, niższa stawka nie może dotyczyć.

MF chce ograniczeń dotyczących remontów. Podstawową stawką byłyby opodatkowane usługi remontowe, gdy wartość wykorzystanych do nich materiałów przekroczyłaby 50 proc. kosztu. Na takie rozwiązanie nie chce się zgodzić Ministerstwo Budownictwa.
Jego zdaniem, z preferencyjnej stawki powinien korzystać remont mieszkania lub domu, pod warunkiem że obejmuje je definicja budownictwa społecznego. Wartość zużytych w tym celu materiałów budowlanych nie powinna mieć znaczenia.

W opinii przedsiębiorców koszt materiałów budowlanych w łącznym koszcie remontu prawie zawsze przekracza 50 proc. Dlatego definicja budownictwa społecznego zwiększająca w takich przypadkach VAT na materiały budowlane do 22 proc. sprawi, że koszty remontu wzrosną automatycznie o 15 proc. Zdaniem Polskiego Związku Pracodawców - Producentów Materiałów Budowlanych wyższy VAT spowoduje też wzrost szarej strefy w branży producentów materiałów budowlanych. Taka sytuacja miała miejsce po 1 maja 2004 r.Źródło: Gazeta Prawna z dn.13.03.2007