Ogólnie rzecz biorąc nie zawsze, jednak każdy obiekt należy traktować indywidualnie, a ostateczną decyzję o konieczności dodatkowego mocowania styropianu za pomocą łączników mechanicznych podejmuje projektant.
Głównym elementem mocującym płyty styropianowe do podłoża jest zawsze klej, natomiast samo kołkowanie wykonuje się ze względu na działanie wiatru na elewację (ssanie) lub w przypadku konieczności wzmocnienia mocowania płyt styropianowych do podłoży o problematycznej nośności (stare tynki oraz mury ceglane których wytrzymałość może budzić zastrzeżenia). Zdecydowanie zalecane jest natomiast stosowanie kołkowania podczas ocieplania budynków, których ściany były już otynkowane, lub w przypadku podłoży o problematycznej nośności. Ilość oraz rozmieszczenie kołków na elewacji w takich przypadkach powinien każdorazowo określić projektant w zależności od warunków eksploatacji budynku (tereny szkód górniczych, rejony nadmorskie itp), jego kształtu oraz parametrów podłoża.
W przypadku podłoży nośnych, nie ma konieczności stosowania kołków na budynkach niskich, tj. do wysokości drugiej kondygnacji. Dopiero powyżej tej wysokości działanie wiatru może być na tyle niebezpieczne, że może doprowadzić do odrywania płyt docieplenia. Dlatego stosuje się wówczas mocowanie uzupełniające w postaci stalowych lub plastikowych dybli w ilości około 4 szt/m2. Kołkowanie można rozpocząć dopiero po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, czyli po co najmniej 2 dniach od przyklejenia płyt. Po tym czasie można przystąpić do wykonywania otworów pod kołki.

Jakie kołki stosować?
Przede wszystkim należy stosować kołki polecane przez producenta danego systemu dociepleń. Kołki do montażu termoizolacji różnie się pod wieloma względami od tradycyjnych kołków. Po pierwsze posiadają talerzyki o średnicy min. 60 mm, rozkładające naprężenia. Po drugie zaś, ich główki z tworzywa eliminują powstawanie mostków termicznych. Ponadto, rodzaj kołka powinien być tak dobrany do warunków jego użytkowania, aby siła potrzebna do wyrwania go była nie mniejsza niż 0,2 kN.
Wybór właściwego łącznika zależy od kilku czynników. Charakter użytego materiału termoizolacyjnego determinuje rodzaj łącznika. Gdy izolacja będzie wykonana z płyt styropianowych wystarczą kołki z tworzywa sztucznego. W przypadku wełny mineralnej trzpień łącznika musi być metalowy, a to ze względu na zachowanie niepalności systemu. Ponadto, kołki do mocowania płyt z lamelowej wełny mineralnej powinny być zaopatrzone w większe talerzyki (min. średnica 130 mm) umożliwiające bardziej równomierny rozkład naprężeń.
Długość kołka zależy od rodzaju materiału konstrukcyjnego ściany i od grubości termoizolacji. Aby otrzymać jej konkretną minimalną wartość należy zsumować grubości: materiału termoizolacyjnego, warstwy kleju, warstwy starych tynków (słusznie uznawanych za nienośne podłoże) i minimalną głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym. Niektóre podłoża takie jak gazobeton czy pustaki ceramiczne o poprzecznym układzie komór wymagają łączników dopuszczonych do stosowania z tego typu podłożami. Bez względu na rodzaj podłoża określona jest minimalna grubość osadzenia łącznika w murze. Dla płyt termoizolacyjnych ze styropianu wynosi ona 6 cm, a dla wełny 5. Jeżeli jednak podłoża nie stanowi beton lub cegła pełna, a np. beton komórkowy lub cegła dziurawka, wówczas minimalna długość osadzenia kołka to 8-9 cm. Ponadto, jeśli nie ma pewności co do nośności podłoża, wtedy zaleca się przeprowadzić próbę wyrywania łączników.
Rodzaj podłoża określa również sposób montażu kołka. W przypadku podłoży ceramicznych bądź betonowych użyjemy kołków wbijanych, ale gdy płytkę chcemy zamocować do powierzchni drewnianej, wtedy kołek musi być zaopatrzony w gwint do drewna.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011Źródło: własne

 Zadaj pytanie