ULGA REMONTOWA TYLKO DO KOŃCA ROKU

Rok 2005 jest ostatnim, w którym na podstawie przepisów przejściowych obowiązuje tzw. ulga remontowa. W sklepach budowlanych rozpoczął się prawdziwy boom remontowy.

Wydatki remontowe odlicza się od podatku. Mogą tego dokonać tylko osoby, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli ci, którzy mieszkają i płacą podatek w kraju. Wydatki na remont i modernizację muszą dotyczyć mieszkania lub domu zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłat na fundusz remontowy spółdzielni, czy wspólnoty. Podatnikom tytuł prawny kojarzy się często tylko z aktem notarialnym. Faktycznie tytułem prawnym może być, w zasadzie, każdy dokument potwierdzający prawo do korzystania z mieszkania czy domu, m.in. umowa użyczenia, najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy. Nie ma przeszkód do rozliczenia wydatków na wykończenie nowego mieszkania już od chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Wydatki muszą mieć pokrycie w fakturach VAT, dowodach odprawy celnej, lub dowodach wpłaty na fundusz remontowy. Faktura musi dokumentować faktyczne wydatki. Podatnik może jednak skorzystać z odliczenia, nawet jeżeli usługa nią objęta zostanie wykonana dopiero w przyszłym roku.
Rodzaje wydatków odliczane od podatku określa rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. (Dz.U. nr 156, poz. 788 w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.). Lista wydatków jest określona w załącznikach osobno dla domu, mieszkania i instalacji gazowych.

Wysokość ulgi remontowej:
Odliczeniu w ramach ulgi remontowej podlega 19 proc. wydatków:
Przy remoncie i modernizacji domu – maksymalne odliczenie wynosi 5670 zł (należy wydać 29 tys. 842 zł 11 gr)
Przy remoncie i modernizacji mieszkania – maksymalne odliczenie wynosi 4725 zł (należy wydać 24 tys. 868 zł 42 gr)
Przy remoncie instalacji gazowej górne limity ulgi można powiększyć o max. 945 zł.
Minimalny wydatek, żeby skorzystać z ulgi remontowej wynosi 567 zł.

Wydatki uprawniające do ulgi
Dom:
 Przyłącza: wodociągowe, hydrofornie, kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków, sieci cieplne, węzły cieplne, kotłownie, przyłącza do linii elektrycznej i do sieci gazowej.
 Fundamenty, łącznie z izolacjami: wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie, izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne, osuszanie.
 Elementy konstrukcyjne: konstrukcja stropów, ścian nośnych i zewnętrznych, konstrukcja i pokrycia dachu, docieplenia stropów i stropodachów, kanałów spalinowych i wentylacyjnych, pozostałe elementy konstrukcyjne, np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggii, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.
 Elewacja budynku: tynki i okładziny zewnętrzne, malowanie elewacji, docieplenie ścian budynku, obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.
 Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.
 Przebudowa układu funkcjonalnego budynku: sanitariaty i kuchnie, dźwigi osobowe, wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych.
 Instalacje: sanitarne, elektryczne, odgromowe i uziemienia, instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne, przyzywowe, tj. domofony i alarmowe, przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe, nowe instalacje gazowe).
Mieszkanie
 Elementy: ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych, podłóg i posadzek, okien, świetlików i drzwi, powłok malarskich i tapet, elementów kowalsko-ślusarskich, izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych, pozostałych elementów, np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników.
 Instalacje: sanitarne, elektryczne, klimatyzacyjne i wentylacyjne, przyzywowe, tj. domofony alarmowe, grzewcze (w tym urządzenia grzewcze), przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.Źródło: Gazeta Prawna z dn. 15.11.2005