PRODUKT KRAJOWY BRUTTO WZRÓSŁ W III KW. 2006 ROKU O 5,8%
Produkt Krajowy Brutto wzrósł w III kw. 2006 roku o 5,8% r/r wobec 5,5% w II kw. 2006 roku, podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Wartość dodana brutto w budownictwie wzrosła o 14,8 % w ujęciu rocznym.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w trzecim kwartale 2006 roku wzrosła o 5,7% r/r. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 7,4% w ujęciu rocznym, a w sektorze usług rynkowych – wzrosła o 5,7%.

Popyt krajowy w trzecim kwartale wzrósł o 6,1% r/r, spożycie ogółem wzrosło o 4,5%, w tym spożycie indywidualne o 5,5%.

Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w trzecim kwartale o 19,8% r/r.Źródło: GUS – 30.11.2006 r.