INWESTYCJE DROGOWE ZA PONAD 30 MLD ZŁ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała, że najważniejsze inwestycje drogowe do roku 2010 będą kosztować ponad 30 mld zł.

Priorytetowe inwestycje drogowe rządu to: budowa autostrady A1, kontynuacja budowy ciągów autostrad A2 i A4, budowa drogi ekspresowej S-3 - Szczecin - Gorzów Wlkp. - Zielona Góra - Legnica, budowa drogi ekspresowej S-8/19 - Suwałki - Białystok - Lublin - Rzeszów, rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy drogi ekspresowej S-8 Wrocław - Łódź - Warszawa.
Koszt budowy A1 (564 km) GDDKiA szacuje na około 11 mld 280 mln zł, koszt budowy A2 (199 km) na około 3 mld 980 mln zł, koszt budowy A4 (122 km) na około 2 mld 440 mln zł. Budowę drogi ekspresowej S-3 (322 km) wyceniono na około 4 mld 830 mln zł, a budowę drogi ekspresowej S-8/19 (543 km) na około 8 mld 145 mln zł. Łącznie, koszt tych inwestycji przekracza nieco 30 mld zł.

GDDKiA przewiduje, że do roku 2010 na inwestycje drogowe będzie można przeznaczyć 38,1 mld zł. Ze środków budżetowych ma pochodzić 7,3 mld zł, z pożyczek (Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy) 3 mld zł, ze środków unijnych 14 mld zł, z Krajowego Funduszu Drogowego (opłata paliwowa, obligacje) 7,5 mld zł, ze środków prywatnych 6,3 mld zł.Źródło: Puls Biznesu z dn.10.02.2006