MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA: LUTY 2007 R.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w lutym 2007 roku o 7,0 proc. w porównaniu ze styczniem 2007 i wyniosła 8737. W porównaniu z lutym 2006 wystąpił wzrost o 0,2 proc.

Spółdzielnie oddały do użytku w lutym 2007 roku 687 mieszkań, o 9,6 proc. więcej niż przed rokiem i o 17,1 proc. mniej niż w styczniu 2007 roku. Od początku roku oddano 1516 spółdzielczych mieszkań, o 23,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku w lutym 2007 roku 5002 mieszkań, o 20,4 proc. więcej niż rok temu i o 6,4 proc. mniej niż w styczniu 2007 roku. Od początku roku oddano 10359 indywidualnych mieszkań, o 11,1 proc. więcej niż przed rokiem.

W okresie styczeń-luty 2007 roku oddano do użytku w sumie 18127 mieszkań, co oznacza spadek o 4,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku.

Formy budownictwa
2007
II
I–II
liczba mieszkań
II
2006=100
I
2007=100
liczba mieszkań
I -II
2006=100
Ogółem
8737
99,8
93,0
18127
95,7
Spółdzielcze
687
109,6
82,9
1516
76,5
Indywidualne
5002
120,4
93,4
10359
111,1
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
2595
95,7
99,3
5209
94,1
Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
453
36,0
76,8
1043
49,5Źródło: www.stat.gov.pl

Mieszkania oddane do użytkowania: marzec 2007 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w marcu 2007 roku o 7,8 proc. w porównaniu z marcem 2006 i wyniosła 8611. W porównaniu z lutym 2007 wystąpił spadek o 1,4 proc.
(2007-4-20)
Mieszkania oddane do użytkowania: styczeń 2007
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w styczniu 2007 roku o 44,2 proc. w porównaniu z grudniem 2006 i wyniosła 9390. W porównaniu ze styczniem 2006 nastąpił spadek o 7,8 proc.
(2007-2-23)
Mieszkania oddane do użytkowania: grudzień 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w grudniu 2006 roku o 37,2 proc. w porównaniu z listopadem 2006 i wyniosła 16834. W porównaniu z grudniem 2005 wystąpił wzrost o 1,8 proc.
(2007-1-22)