UPROSZCZENIE ZWROTU RÓŻNICY PODATKU VAT

Ustawa, która ma zrekompensować wzrost cen materiałów budowlanych po podwyżce stawki VAT z 7 do 22 proc. w maju 2004 r., obowiązująca od 1 stycznia 2006 roku, ma być poprawiana.

Resort finansów chce uprościć zasady zwrotu tego podatku VAT. Najprawdopodobniej w lipcu rząd skieruje do Sejmu projekt nowelizacji, która doprecyzuje przepisy i, przede wszystkim, uprości procedury.

Rządowi chodzi o to, by w sytuacji gdy wniosek o zwrot VAT nie budzi wątpliwości fiskusa, pieniądze były wypłacane inwestorowi bez zbędnych ceregieli. Obecnie musi on czekać na decyzję naczelnika urzędu skarbowego nawet do pół roku. Na wypłatę pieniędzy urząd ma dodatkowo 25 dni. Za opóźnienie fiskus musi zapłacić odsetki.W ciągu pierwszych trzech miesięcy obowiązywania ustawy do urzędów skarbowych w całym kraju wpłynęło blisko 131,6 tys. wniosków o zwrot VAT. Na ich podstawie inwestorzy odzyskają ponad 9,2 mln zł. Fiskus obawia się, że to początek lawiny - w całym okresie obowiązywania ustawy (do końca 2007 r.) będzie tych wniosków nawet ok. 7,5 mln.

Ministerstwo Finansów liczy ponadto na to, że dzięki uproszczeniu procedur spadną też koszty obsługi tego rządowego programu. Według resortu mogą one pochłonąć nawet 70 mln zł.Źródło: Gazeta Wyborcza z dn.03.07.2006

Zwrot części podatku VAT
Od 2 stycznia można starać się o odzyskanie części pieniędzy wydanych na materiały budowlane po 1 maja 2004 r. Ci, którzy złożą wniosek w styczniu, VAT dostaną najpóźniej w lipcu. Gotowe są już druki formularza i załączników oraz obwieszczenie z wykazem materiałów budowlanych, które podrożały wskutek podwyżki stawki VAT z 7 do 22 proc.
(2006-1-6)
Będzie zwrot podatku VAT na materiały budowlane
W dniu wczorajszym Sejm odrzucił weto prezydenta wobec ustawy o zwrocie podatku VAT na materiały budowlane. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2006 roku.
(2005-9-2)
Prezydent zawetował ustawę o zwrocie podatku VAT w budownictwie
Prezydent Aleksander Kwaśniewski nie podpisał ustawy o zwrocie osobom fizycznym części podatku VAT, zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych, i wniósł o jej ponowne rozpatrzenie przez Sejm .
(2005-8-24)
Część podatku VAT za materiały budowlane do zwrotu
W miniony piątek, 8 lipca, Sejm uchwalił ustawę o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
(2005-7-11)