Przede wszystkim należy zdać na opinie wykonawcy, któremu zlecono wykonanie cokołu. Jego zadaniem jest ocena jakości podłoża i przyjęcie odpowiedniej technologii. To on daje gwarancję na trwałość wykonanej usługi.
Moja propozycja jest następująca. Jeśli tynk dobrze trzyma się podłoża, to nie ma potrzeby usuwania go. Przede wszystkim należy go umyć z kurzu i, jeśli jest tak konieczność, usunąć z jego powierzchni zazielenienia z glonów i grzybów, których w strefie cokołowej z pewnością nie brakuje. Następnie należy go zagruntować preparatem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT. Kolejnym krokiem jest przeszpachlowanie strefy przyszłego cokołu zaprawą klejącą ATLAS STOPTER K-20 i zatopienie w niej siatki zbrojącej (najlepiej podwójnej). Innymi słowy należy wykonać klasyczną warstwę zbrojoną, jaką stosuje się na cokołach w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Po wyschnięciu kleju można przyklejać płytki klinkierowe, używając wysokoelastycznej zaprawy klejącej o podwyższonej przyczepności ATLAS PLUS.
Jeśli jednak tynk słabo trzyma się podłoża, to koniecznie trzeba go usunąć. Gdy się tego nie uczyni, po jakimś czasie odejdzie on wraz z naniesionymi na niego warstwami, co przyniesie tylko stratę pieniędzy, czasu i nerwów.
Na koniec wrócę jeszcze do tematu wykonawcy. W wielu przypadkach na wykonanym cokole można dostrzec białe wykwity, szpecące brązowe płytki klinkierowe. Aby nie dopuścić do takiego stanu rzeczy na ścianach swojego domu zalecam powierzenie zadania człowiekowi, który może się pochwalić sukcesami w pracy z klinkierem. W przypadku wykonywania robót z tego typu materiałem, szczególnie ważne są umiejętności wykonawcy i przestrzeganie przez niego pewnych zasad. Najkrócej mówiąc, zasady te narzucają wykonywanie prac w odpowiednich warunkach atmosferycznych, zastosowanie specjalistycznych materiałów, wykonanie odpowiednich izolacji zabezpieczających podłoże przed chłonięciem wilgoci i czystość robót. Nie każdy kto umie przyklejać płytki, potrafi zadbać o wszystkie szczegóły!


Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011


 Zadaj pytanie